انتخاب برگه
خبرگذاری میزان

خبرگذاری میزان

خبرگزاری میزان – صبح امروز نشست خبری نخستین جشنواره طراحی برای کودک به همت بنیاد ۱۵ خرداد در ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برگزار شد. ‌ مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد در این نشست با بیان اینکه در اواخر سال ۹۹ وپس از پیوستن این بنیاد به ستاد اجرایی فرمان امام ،...
کیوسک خبر

کیوسک خبر

کیوسک خبر ـ صبح امروز نشست خبری نخستین جشنواره طراحی برای کودک به همت بنیاد ۱۵ خرداد در ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد. ‌ مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد در این نشست با بیان اینکه در اواخر سال ۹۹ وپس از پیوستن این بنیاد به ستاد اجرایی فرمان امام ، اساسنامه بنیاد...
فراخوان طراحی گرافیک محیطی هیات

فراخوان طراحی گرافیک محیطی هیات

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام  زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   Z معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...
آغاز آیدیران 95

آغاز آیدیران 95

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام  زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   Z معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام  زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   Z معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...
جلسه هماهنگی دانشگاه های طراحی صنعتی کشور در آیدیران

جلسه هماهنگی دانشگاه های طراحی صنعتی کشور در آیدیران

این جلسه با دعوت از مدیران گروه طراحی صنعتی در دانشگاههای تهران – هنر تهران – علم و صنعت –الزهرا – آزاد اسلامی واحد تهران مرکز –آزاد اسلامی واحد تهران غرب – آزاد اسلامی واحد مشهد – سمنان – هنر اصفهان –هنر اسلامی تبریز – پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری جهاد...

ثبت نام