انتخاب برگه

روز جشنواره

روز جشنواره

اوج این مسابقه در روز جشنواره می باشد. در این روز صدها نفر از صنایع، و دانشگاهها، رسانه ها دعوت خواهند بود تا از برندگان این مسابقه تقدیر نمایند. در این برنامه فرصت بسیار مناسبی برای صنایع و طراحان وجود خواهد داشت تا با یکدیگر آشنا شوند. جشنواره آیدیران در روزهای 11 الی 13 آذرماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

دعوت شدگان به این جشنواره با در دست داشتن کارت دعوت می توانند در برنامه افتتاحیه واختتامیه آن شرکت نمایند.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام