انتخاب برگه

نتایج جشنواره های برگزار شده

جشنواره طراحی برای کودک

ایده هایی برای تغییر و کارایی بهتر ملزومات در خانواده های بیش از   سه فرزند

جشنواره ملی طراحی صنعتی

جایی برای شناسایی استعدادهای طراحی محصول و ارتباط با صنعت

s

اصلاحیه

زمان برگزاری اختتامیه جشنواره های طراحی برای کودک و آیدیران تغییر کرده است. زمان اختتامیه آیدیران متعاقبا اعلام خواهد شد.

زمان برگزاری اختتامیه

جشنواره طراحی برای کودک

سه شنبه 29 آذر ماه 1401

ساعت 18 الی 20 

محل برگزاری اختتامیه  جشنواره طراحی برای کودک

مرکز رویداد سلام ۱۰۰ استارت آپ

نشانی:
انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بلوار ارتش غرب، بعد از بلوار مژدی،
خیابان شهید صمیع، نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

حامیان ما

آماده پیوستن به مسابقات ملی آیدیران هستید؟

بیایید این شگفتی را باهم بسازیم!

ثبت نام