انتخاب برگه

تندیس آیدیران

تندیس آیدیران

به برندگان مسابقات آیدیران، تندیس افتخار داده خواهد شد. این تندیس برای برندگان طلایی، نقره ای و برنزی مسابقات و در دسته های مختلف می باشد.

 

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام