انتخاب برگه

لوح تقدیر آیدیران

لوح تقدیر آیدیران

برندگان مسابقات آیدیران در روز جشنواره لوح تقدیر مسابقه، حاوی مشخصات برنده، مشخصات ایده یا محصول برنده شده، رتبه و سال احراز رتبه را دریافت خواهند نمود. برندگان می توانند از این لوح تقدیر در وب سایت، رزومه و تبلیغات خود استفاده کنند. لوح تقدیر آیدیران ضمانت تخصص و کارایی شما در زمینه حرفه طراحی صنعتی می باشد.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام