انتخاب برگه

کتاب سال آیدیران

کتاب سال آیدیران

در کتاب سال آیدیران ، تمامی آثار برنده شده به چاپ می رسد. این کتاب مرجع خوبی برای کتابخانه ها، شرکت ها، طراحان و علاقمندان به طراحی صنعتی خواهد بود. علاوه بر چاپ کتاب سالانه، برنامه های کاربردی برای تبلت ها تولید خواهد شد.

 

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام