شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

زمانهای مهم

مراحل

تاریخ

ثبت نام زودهنگام

آذر ماه

ثبت نام دیرهنگام

دی ماه

داوری آثار

بهمن ماه

اعلام نتایج

بهمن ماه

جشنواره آیدیران ۹۶

اسفند ماه

نمایشگاه آیدیران ۹۶

اسفند ماه

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

مراحل مسابقه

این مراحل صرفا برای مسابقات ایده های نو می باشد. این مراحل شامل ثبت نام زود هنگام، ثبت نام معمولی، ثبت نام دیرهنگام، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی می باشد….