انتخاب برگه
traditional_modern home concept

traditional_modern home concept

traditional_modern home concept نام طرح:traditional_modern home concept نام طراح : فاطمه حیدری کد: ۵۷۹۵...
صندلی امتحانی دوتایی – Dual Seat

صندلی امتحانی دوتایی – Dual Seat

صندلی امتحانی دوتایی - Dual Seat نام طرح: صندلی امتحانی دوتایی – Dual Seat نام طراح : محمد منفرد کد: ۶۷۰۲ یکی از مشکلات عمده دانش آموزان چپ‌دست، کمبود صندلی های آموزشی دسته‌دار مناسب آنهاست. از آنجا که بیشتر دانش‌آموزان راست‌‌دست هستند اکثر صندلی‌های تولیدی...
portable Table

portable Table

Portable Table نام طرح: portable Table نام طراح : هادی فراهانی استاد: آقای نورایی کد: ۵۶۳۹ در این محصول با حذف یک مرحله از پروسه نظافت( سطح روی میز) نه تنها سرعت سرویس به مشتری افزایش می یابد بلکه به طور ناخود آگاه رفتاری جدید و تجربه ای نو به مشتری عرضه می شود که می...

ثبت نام