انتخاب برگه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سایت رسمی خود خبر اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران را منعکس نموده و آورده:

رساله مسابقات زیادی در سرتاسر جهان برای کشف ایده‌های نو و طراحان جوان و معرفی آنها به صنعت برگزار می‌شود که محصول این مسابقات حضور هزاران طراح در بخش‌های مختلف مسابقه و خلق هزاران ایده برای استفاده در کارخانجات و بهبود تولیدات است که درنهایت به بهبود سطح زندگی استفاده گران منتهی می‌شود.

در ایران هم، نخستین مسابقات طراحی صنعتی ایران در 12 دسته و با حمایت مادی و معنوی ستاد توسعه فناوری نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و در راستای گسترش تولیدات ملی ایرانی برگزار می‌شود……”
ادامه در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

isti

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام