انتخاب برگه

این جلسه با دعوت از مدیران گروه طراحی صنعتی در دانشگاههای تهران – هنر تهران – علم و صنعت –الزهرا – آزاد اسلامی واحد تهران مرکز –آزاد اسلامی واحد تهران غرب – آزاد اسلامی واحد مشهد – سمنان – هنر اصفهان –هنر اسلامی تبریز – پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این جلسه مدیران گروه طراحی صنعتی دانشگاههای هنر اصفهان – هنر تهران – آزاد اسلامی واحد مشهد به دلیل مشغله موفق به حضور نشدند. این جلسه با هدف هماهنگی و جلب نظرات کارشناسان در جهت تعالی روش برگزاری جشنواره آیدیران 95 برگزار گردید.

مدیر موسسه طراحی صنعتی شکوه ایرانیان و دبیر جشنواره آیدیران آقای دکتر عابدینی به عنوان مدیر جلسه در ابتدا به ارایه ی گزارش مختصری از آیدیران 94 پرداختند و در ادامه بررسی کیفیت عملکرد آیدیران 94 و نکات مثبت و مشکلات آن در دستور کار جلسه قرار گرفت.

همچنین در این جلسه برای آیدیران 95 مشخص شد:

  • تعیین شورای سیاست گذاری آیدیران 95

اعضای شورای سیاست گذاری

دکتر عابدینی

دکتر نائینی (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)

دکتر ظفرمند (معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز)

مهندس آبائی (مدرس دانشگاه و مدیر آموزش شرکت رایتل)

دکتر چوپانکاره (مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران)

مهندس صامت حقیقی (مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

مهندس انزابی (مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

اعضا علی البدل

مهندس اله دادی (مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا)

مهندس آل علی (مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه سمنان)

مهندس محمدی (مدیر گروه طراحی صنعتی پژوهشکده هنر و معماری جهاد دانشگاهی)

  • مشخص کردن دسته های مسابقات آیدیران 95
  • تعیین نحوه حمایت گروه های طراحی صنعتی از آیدیران

این جلسه در محیطی دوستانه و تخصصی روز جمعه دوم بهمن ماه سال 1394 با امید برگزاری آیدیران های بهتر و بهتر به همت دبیرخانه جشنواره آیدیران برگزار شد .

امید است همراهی مسئولین دانشگاه های کشور با تیم برگزار کننده جشنواره ی آیدیران موجب تعالی هرچه بیشتر آن گردد.

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام