انتخاب برگه
بمنظور تشویق و ایجاد تسهیلات برای دانشجویان عزیز و با توجه به استقبال از اولین مسابقات ملی طراحی صنعتی ایران، آیدیران؛ دبیرخانه محترم مسابقات تصمیم به اهداء کوپن رایگان در نمایشگاه کتاب تهران گرفت.بهمین منظور کوپنهای رایگان برای شرکت در اولین مسابقات آیدیران در روز پنجشنبه، 24 اردیبهشت ماه  در غرفه نشر دیدار و نشر دوران واقع در انتهای راهرو 23،  از ساعت 5 الی 6 عصر  توزیع شد.تعداد زیادی از دانشجویان و طراحان با مراجعه حضوری از این فرصت بهره برده و کوپن رایگان دریافت نمودند.
IMG_20150515_173740 IMG_20150515_173757
این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام