انتخاب برگه
تعمیرگاه سیارخودرو

تعمیرگاه سیارخودرو

تعمیرگاه سیارخودرو نام طرح: طراحی داخلی خودروهای پژو ۲۰۶ هاچ بک جهت استفاده به عنوان تعمیرگاه سیارخودرو نام طراح : مسعود مرادی استاد: آقای دکتر مسعود محمودخان شیرازی کد: ۵۷۱۵ طرح شامل چیدمان کابین تعمیرگاه سیار خودرو با در نظر گیری: تجهیزات، الزامات طراحی کابین کار،...

ثبت نام