انتخاب برگه
جادوی جنگل

جادوی جنگل

جادوی جنگل نام طرح :  جادوی جنگل نام طراح : شرکت طرح و ساخت برژ مان، حمیدرضا نکویی اصفهانی کد : ۱۱۶۶۹ به طور کلی کودکان نابینا، تصویر واضحی از دنیای پیرامون خود ندارند. این تصویر ناواضح از محیط اطراف به این معنی است که آنها در کلیه مراحل رشدی از جمله شناختی، زبانی،...
لگوی مسیریاب

لگوی مسیریاب

لگوی مسیریاب نام طرح :  لگوی مسیریاب نام طراح : محسن اسمعیل زاده کد : ۱۲۰۰۳ این ایده در صدد ایجاد چالش و هدفمند کردن هر چه بیشتر بازی لگو با رویکرد بهبود تواناییهای فکری و حسی – حرکتی شکل گرفته است بدین صورت که با تغییر فرمی قالب سنتی بلوکهای لگو، از قبیل شیب دار کردن...

ثبت نام