انتخاب برگه
شبتاب

شبتاب

کوروش نام طرح: شبتاب نام طراح : تیبا شوکت پور دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز کد: ۲۹۴۸ این طرح یک طرح بیونیک – ارگانیک میباشد که بر اساس ایده ای از کرم شبتاب در داستان ها و قصه های ایرانی گرفته شده است؛ تا حس و خاطره ای نوستالژی را برای مخاطبین و...
چراغ اضطراری هَندی سان

چراغ اضطراری هَندی سان

چراغ اضطراری هَندی سان نام طرح: چراغ اضطراری هَندی سان نام طراح : سید بابک روزبه کد: ۲۸۸۷ چراغ اضـطراری “هَندی سان” دارای طراحـی ای ویژه است از این جـــهت که با توجه به میـــزان تابـــش نوری آن و مدت زمان کارکرد آن با هرشارژ کامل، این چـراغ کمتریــن حجم ممکن را داراست...

ثبت نام