انتخاب برگه

Spider

نام طرح:

Spider

نام طراح : هادی فراهانی

کد: 2545

در این طرح از ایده ای بکار گرفته شده که با ترکیب هوشمندانه ای از کش های ورزشی موجود، کفش و با استفاده از خاصیت جمع شدن مترهای فنری این محصول بوجود آمده است. دلیل ترکیب این وسیله با کفش (کتانی) این بوده که هر شخصی ممکن است هنگام بیرون رفتن چیزی را فراموش کند همراه خود ببرد اما پوشیدن کفش را هرگز فراموش نمی کند. در کف کفش کشی با قدرت کشسانی بالا با فنر جمع شده است که انتهای آن به دستگیره ای برای استفاده آسان از آن متصل شده است. روی دستگیره نیز برخی از فعالیت ها و تمرینات قابل انجام با این محصول حک شده است.­­­­

ثبت نام