شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

Spider

نام طرح:

Spider

نام طراح : هادی فراهانی

کد: ۲۵۴۵

در این طرح از ایده ای بکار گرفته شده که با ترکیب هوشمندانه ای از کش های ورزشی موجود، کفش و با استفاده از خاصیت جمع شدن مترهای فنری این محصول بوجود آمده است. دلیل ترکیب این وسیله با کفش (کتانی) این بوده که هر شخصی ممکن است هنگام بیرون رفتن چیزی را فراموش کند همراه خود ببرد اما پوشیدن کفش را هرگز فراموش نمی کند. در کف کفش کشی با قدرت کشسانی بالا با فنر جمع شده است که انتهای آن به دستگیره ای برای استفاده آسان از آن متصل شده است. روی دستگیره نیز برخی از فعالیت ها و تمرینات قابل انجام با این محصول حک شده است.­­­­