انتخاب برگه

Smart cover

نام طرح:

Smart cover

نام طراح : مهسا حقی پناه، سبا صبور صادق زاده

استاد ناظر : زهری

کد: 2528

 

Smart cover بسته ای جهت پروسه ی امداد با رویکرد بهبود در سرعت و افزایش کیفیت و کاهش خطاهای انسانی است. این بسته شامل سه بخش می باشد: بافت هوشمند (Smart textile) ، برنامه مراقبت ویژه تریاژ (take care triage application) ، چشم سوم یا سیستم ردیابی (third eye). بافت هوشمند نوعی پارچه فراوری شده با مواد هوشمند است که پس از پیچیدن فرد بیمار داخل آن، به صورت خود به خود وی را آنالیز می کند. اطلاعات Electrocardiographic و pulse oximeter که مقدار اکسیژن سطح خون و ضربان قلب را نشان می دهند در این بافت هوشمند به صورت صفحه نمایش نوری وجود دارد. همچنین سنسورهای plethysmographic که در قسمت قفسه سینه این بافت وجود دارد هر تغییری را در حجم ششها هنگام تنفس با فید بک نوری و قابل لمس برای امداد گر نشان می دهد. همانطور که می دانید شکستگی استخوان و یا خونریزی داخلی باعث تجمع خون در عضو صدمه دیده می شود که باعث افزایش دمای آن عضو است. سنسورهای Thermoelectric در این بافت هوشمند تغییر دما را با تغییر رنگ نشان می دهد. لکه قرمز روی کاور نشان دهنده خونریزی داخلی و لکه آبی نشان دهنده شکستگی استخوان است. راه دیگر برای نشان دادن خونریزی داخلی استفاده از آنتی آلبومین در این بافت هوشمند است چرا که به آلبومین موجود در عضو صدمه دیده واکنش نشان می دهد. قسمت شارژ الکتریکی که در کاور هوشمند جهت ذخیره انرژی الکتریکی در باتری تعبیه شده است تا مدارهای هوشمند را به کار بیاندازد. اما اخیرا محققین پارچه های هوشمندی را ساخته اند که طی پروسه ی شست و شو به صورت خودکار شارژ می شود. همه اطلاعات پزشکی راجع به فرد مجروح براحتی از بافت هوشمند به گوشی موبایل فرد امدادگر منتقل می شود. این اطلاعات در اپلیکیشن مراقبت ویژه ذخیره می شود. کدهای تریاژ بر اساس اطلاعات ورودی به نرم افزار تعیین می گردد و این اطلاعات به کمک سیستم وایرلس و با ارتباط کاور هوشمند به روز می شوند. این اطلاعات می تواند به راحتی با امداد گران دیگر به شراکت گذاشته شود و یا به اولین مرکز امدادی فرستاده شود تا آنها آمادگی پذیرش مجروح را داشته باشند.

ثبت نام