شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

Novel

نام طرح:

Novel

نام طراح : محمد بهاری

کد: ۲۵۸۱

این طرح شکل جدیدی از خودنویس است ، که میتواند افرادی با سلیقه های خاص را به خود جلب کند .بخش عمده تغییرات در این طرح در قسمت سر خودنویس اتفاق افتاده که باعث شده هم چهره ای خاص پیدا کند و هم باعث افزایش کارایی آن شود. این طرح ویژگی های زیبای زیادی دارد که باعث متمایز شدن از دیگر خودنویس ها می شود.  نبود هرگونه پیچ در این طرح  باعث کاهش هزینه تولید می شود.  بدنه یکنواخت و دارای انحنا آن، باعث سهولت در استفاده آن هنگام نوشتن می شود. با تغییری کوچک در فرایند تولید می توان به یک محصول جدید رسید. و این ویژگی به تولید کننده این اجازه را می دهد که یک محصول دیگر با ظاهری شبیه به محصول اول و با همان کارایی تولید کند.