انتخاب برگه

Medical Stool

نام طرح: Medical Stool

نام طراح : الهام افضلی سرشت

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا

استاد: جواد یزدی پور

کد: 6660

ایده اصلی در جدایش پشتی است و خاصیت حق انتخاب آن به دکتر است .دوپشتی که به واسطه ی دو اهنربا به هم چفت شده اند و اهنربا به استراکچر چفت شده است و بعد روکش چرم رویه آن آمده و دوخته شده است.این دو پشتی به دلیل آنکه کوتاه هستند و اندازه 35-40 سانتی از سطح نشیمن هستن میتوانند زیر دست پزشکان هم قرار گیرد .و پزشک میتواند در هر پوزیشنی که قرار دارد با حرکتی تکیه ی دوم پشتی خود را زیر دستان خود قرار دهد تا فشاری روی دست و کمر او نیاید ضمن آنکه گردن هم از فشار کمتری برخوردار میشود.

 

ثبت نام