انتخاب برگه

KM Helmet

نام طرح :  KM Helmet

نام طراح : مریم حیدریان

کد : ۸۰۶۹

طبق تحقیقات میدانی و پرسشنامه ای یکی از مهمترین علل استفاده نکردن موتور سواران از کلاه کاسکت عرق کردن سر در آن و فیکس نشدن میباشد از اینرو برای برطرف کردن این مشکل با استفاده از خاصیت ایرو دینامیک کلاه های دوچرخه سواری و ترکیبی از این دو محصول کلاهی با دو کاربرد  و دارای دو جز طراحی شد. این کلاه علاوه بر خاصیت تهویه هوا برای حفاظت و امنیت این کلاه دارای پوشش داخلی ایربگ میباشد که با وارد شده ضربه ی خیلی شدید کیسه هوا باز می شود و از سر و گردن (گردن در کلاه های رایج حفاظت نمیشود و در بعضی موارد با اینکه کاربر از کلاه استفاده کرده در هنگام تصادف به آسیب های شکستگی و مشکلات نخاعی دچار شده است.)محافظت می کند.

 

ثبت نام