انتخاب برگه

kinetic

نام طرح: kinetic

نام طراح : سمیه عباسی

استاد: دکتر مرتضی پورمحمدی

کد: 5796

در این کانسپت به بررسی تجربیات فیزیکی از عملکرد حرکتی و بیان حرکت  در جهت  تلاش برای مقابله با ماشین و تکنولوژی موثر در عدم حرکت افراد می پردازیم.  و تمرکز بیشتر بر کارایی، عملکرد و قابلیت استفاده به حمایت از تجربه کاربر از تکنولوژی و مصنوعات با هدف طراحی و توسعه مفهوم تعامل مبتنی بر جنبش می باشد.

تحقیقات در  این پروژه  مربوط به پتانسیل برای حرکت و توانایی جنبشی به کمک علم kinaesthetic است که طرفدار طراحی برای تجربه کاربر و علاقه مند کردن گروه هدف با استفاده از جنبش به روش های مختلف است. در واقع ارائه یک محصول یا وسیله ای که بتواند ماشه ی حرکت (‌برانگیزاننده ) باشد و ایجاد تعامل کند و  با استفاده از توانایی جنبش، کاربر را به کشف و چالش در بدن از طریق یک تجربه فیزیکی دعوت کند.

 

ثبت نام