انتخاب برگه

Elevating Dishwasher

نام طرح:  Elevating Dishwasher

نام طراح : محسن جعفری ملک – بهزاد طاهری

کد: 6454

در این طرح درب ماشین قسمتی از خود صفحه کابینت است که بخشی از آن را یک صفحه لمسی پوشانده است. با لمس کردن صفحه و روشن شدن ماشین، درب ماشین و دو سبد درون آن که به یک جک مرکزی متصل هستند به سمت بالا حرکت میکنند. در ابتدا فقط سبد بالایی در دسترس است که با فشردن کلید های “بالا-پایین” میتوان به سبد پایینتر نیز دسترسی داشت. هر کدام از سبدها میتوانند حول محور جک مرکزی بچرخند، این مسئله به کاربر کمک میکند تا به هر چهار گوشه سبدها دسترسی کامل داشته باشد. طراحی جمع و جور و باریک سبدها امکان قرار دادن ظروف بزرگ تر را در ماشین مهیا میکند. در قسمت جلویی لگن ماشین محفظه برای قراردادن قرص و مایع شستشو در دسترس مصرف کننده قرار دارد.

 

ثبت نام