انتخاب برگه

سمند کارپت

نام طرح :  سمند کارپت

نام طراح : عباس سلیمی

کد : ۱۱۴۱۷

در این پروژه پیدا کردن شکل و نمادی که بتواند هویت و مشخصه همه محصولات باشد اولین هدف طراحی است. حفظ این نماد در همه طرح ها و مدل ها و نسل های محصولات باعث ایجاد هویت برای شرکت تولید کننده میشود که نتایج این تمایز را می توان در شرکت های تولید کننده مشهور و موفق جهانی مشاهده کرد.

بعد از بررسی هایی که در طرح های تزئینی معماری و صنایع دستی ایرانی انجام دادم شکل حاضر را از نقوش فرش دستباف سنتی که در مناطق روستایی بافته می شود استفاده شده است.

ثبت نام