انتخاب برگه

بسته بندی نان برنجی

نام طرح :  بسته بندی نان برنجی

نام طراح : زهرا مروج الدینی

کد : 8287

با استفاده از این بسته بندی بعد از خرید دیگر نیازی به جا به جایی شیرینی ها برای پذیرایی از میهمانان در ظرفی دیگر نمی باشد زیرا این بسته به صورتی طراحی شده است. که این امکان را به خریدار می دهد تا بتواند از بسته به عنوان ظرف پذیرایی استفاده کند. این کار از خورد شدن و پودر شدن شیرینی ها جلوگیری میکند. در این بسته بندی دسته هایی برای حمل تعبیه شده است تا خریدار نیازی به قرار دادن آن داخل پلاستیک نداشته باشد. بعد از پایان پذیرایی دسته های بسته به داخل از محل معین به داخل تا شده و درب بسته میشود تا از ورود گرد و غبار جلوگیری شود. هنگام بلند کردن بسته برای پذیرایی از میهمانان دو مثلث از ضلع پایینی در کنار یکدیگر قرار گرفته و حالت قائمه پیدا میکند ، با تا زدن قسمت مشخص شده بر روی بسته بندی از افتادن شیرینی ها جلوگیری می شود. برای باز و بسته کردن درب داخلی بسته دو قسمت دایره ای شکل تو خالی برای قرار گیری انگشت تعبیه شده است تا کاربر بتواند به آسانی درب بسته را باز و بسته نماید.

 

ثبت نام