انتخاب برگه

گوشواره ترکیبی

نام طرح :  گوشواره ترکیبی

نام طراح : مهرنوش امیری

کد : ۸۰۷۰

این محصول پکیجی ست شامل یک جفت گوشواره میخی که با توجه به طراحی خاص به صورت فرم های خاص قابل استفاده می باشد. این گوشواره با کمک طراحی خاصی که در قسمت قفل آن صورت گرفته به صورت چهار فرم مجزا و متفاوت قابل استفاده است. فرم های خاص و اسلیمی این گوشواره با الهام از کاشی کاری های مسجد جامع اصفهان طراحی شده است.

 

ثبت نام