انتخاب برگه

گوزن ایرانی

نام طرح :  گوزن ایرانی

نام طراح : مژگان کمری

کد : ۹۲۰۷

گوزن ایرانی نام دوچرخه ایست که مناسب با نیازهای امروزی  ساکنان شهرها طراحی شده است وسعی شده در طراحی بدنه آن از فرم بدن گوزن ایرانی هم الهام گرفته شود. هدف از طراحی ، طراحی دوچرخه ای مناسب برای ترویج دوچرخه سواری با در نظر گرفتن نیازهای مردمان امروز ساکن شهر بوده است. دوچرخه برقی توانسته در چند سال اخیر جایگاه مناسبی را در زمینه حمل و نقل شهری به خود اختصاص دهد به گونه ای که کمپانی های خودرو سازی بیشتر به طراحی این وسیله اهمیت داده اند به خاطر بازار مناسبی که برایش بوجود آمده ، سهم زیادی از این اهمیت بخاطر خطرهای زیست محیطی ناشی از استفاده خودرو ها  همچنین ترافیک  وحشتناک شهرهای بزرگ بوده است. دوچرخه ای سبک و دوستدار محیط زیست دارای بدنه کربن در سه حالت ، کار فقط بوسیله نیروی باتری ، رکاب زدن و کمک گرفتن از باتری همزمان ، فقط رکاب زدن ، بخاطر زندگی شهری و مسیرهای طولانی وجود داشتن باتری و موتور کمک میکند تا استفاده از این وسیله بیشتر و بهتر مورد استقبال قرار گیرد. در طراحی این محصول  سعی شده است تا سلیقه و نیاز های امروزی کاربران در نظر گرفته شود و طرحی نو متناسب با نیاز آنها ارائه شود در روند طراحی بارها فرم کلی محصول و امکانات آن  طی پرسش نامه هایی از گروه کاربران مورد پرسش قرار گرفت  . طبق تحقیقات اولیه کلید واژه هایی که برای طراحی این محصول مطرح شد : سریع بودن ، سبک بودن ، دارای فرم مدرن ، جذاب بود که در روند طراحی محصولسعی در اعمال  آنها  شده است.

 

ثبت نام