انتخاب برگه

گامیرو

نام طرح :  گامیرو

نام طراح : جهانگیر حسین پور ،سعید رحیمی نژاد

کد : ۹۱۹۲

بینایی از مهمترین حواس انسان است و نقشی ای اجماع گر میان دیگر حس ها بازی می کند. بر خلاف تصور عموم که با از دست دادن یکی از حواس پنجگانه، حواس دیگر کمبود این حس را جبران می کنند و قوی تر می شوند، این اتفاق نمی افتد. فقط تمرکز افراد بر روی حواس دیگر بیشتر می شود. به طور مثال طبق تحقیقات انجام شده آستانة شنوایی نابینایان از افراد عادی پایین تر نیست. از مشکلاتی که نبود یا ضعف بینایی در یادگیری کودک ایجاد می کند کمبود تحرک کودک و مهارتهای حرکتی اوست. این ضعف در اغلب این کودکان دیده می شود. از دیگر ضعف ها درک فضایی از محیط و حرکت با توجه به این مسئله در محیط است. حرکت کردن و مسیریابی که از مهمترین مهارت ها برای افراد نابینا و کم بینا است می بایست از همان سنین کودکی تقویت و تمرین شود. گامیرو یک اسباب بازی تحرکیست که بر اساس جهت یابی، بازی جمعی و بازی در فضای وسیع طراحی شده است.  این اسباب بازی از واحدهایی به نام گامه تشکیل شده است. با چینش این گامه ها به روشهای مختلف بازی های متنوعی می توان انجام داد. با چینش های مختلف گامه ها بازی های مختلفی می توان طراحی کرد. با ترکیب بافت ها و صداهای گوناگون، هر گامه می تواند خصوصیات مخصوص خود را داشته باشد. بافت ها و صداها نشانه های مسیر می توانند باشند یا راهنمای جهت یابی.

 

ثبت نام