انتخاب برگه

کولیا

نام طرح :  کولیا

نام طراح : ساسان غفاری ، امین رضا شکوهی ، صبا بیضایی

کد : ۹۱۲۱

مواد غذایی که شناگران می بایست الزاما قبل، حین و پس از استخر مصرف کنند با در نظر گرفتن حجم آن ها در فضایی مشخص قرار می گیرند. پس از مظالعات مشخص شد که کاربران در روند ورود و خروج از استخر دچار سردرگمی و در چند و چون استفاده از وسائل و ترتیب آن ها دچار مشکل هستند. از اصلی ترین خواست های کاربران با اولویت بالا تفکیک مناسب فضاهای مختلف در کوله هایشان است. قرار گرفتن حوله و تجهیزات خیس و یا مرطوب در کنار دیگر وسایل شناگران مشکلات بهداشتی به وجود می آورد. با توجه به حساسیت محیط های مرطوب از نظر بهداشتی و امکان رشد سریع باکتری در آن، چینش و سناریوی تعامل کاربر با محصول از نقطه ی صفر بازنگری شده است. با راه حلی که در این محصول ارائه شده است امکان شستشوی هرباره و  راحت کیسه ی حوله و دیگر  تجهیزات خیس (بینی بند، گوش بند و کلاه) فراهم شده است. با جدا کردن این محفظه از طریق اتصال زیپ، شستشو و اتصال دوباره می توان سطح بهداشتی کوله را بالا نگه داشت. برای رسیدن به بهترین چینش در وسائل مشخص شده برای کاربران و با هدف اعمال بهترین ویژگی های ارگونومیکی و تعاملی، من جمله هر چه نزدیک تر کردن مرکز ثقل کوله به ستون فقرات کاربر چیشن های مختلف آزموده شد و بهترین آن ها گزینش. چینش های مختلف را در زیر می بینید.

 

ثبت نام