انتخاب برگه

کوله پشتی چین چین

نام طرح :  کوله پشتی چین چین

نام طراح : حمید محمدیان

کد : ۱۲۳۱۱

کوله پشتی چین چین با هدف امکان تغییر کاربری و امکان چیدمان اکسسوری ها ی مختلف  با توجه به فضا و نیاز کاربر می باشد.

درست است که در فضای شهری ،از لحاظ ایمنی سطح روی کیف مکان مناسبی برای قرار دادن اشیا نسبتا گران قیمتی چون عینک و … نیست اما در فضاهای دیگر چون طبیعت  و انجام فعالیت های گروهی چون  طبیعت گردی و کوه نوردی مساله ی ایمنی کم رنگ تر شده  ومساله ارگونومی و  دسترسی راحت به وسایل همراه بدون نیاز به پایین آوردن کوله از روی دوش به کاربر کمک می کند تا دسترسی راحت تری به وسایل ضروری خود داشته باشد.همچنین در این گونه فضا ها می توان برای راهنمایی سایر اعضا وسایل ایمنی چون چراغ چشمک زن ،گچت ها و … را به بدنه متصل کرد تا در فضاهای جویی چون مه آلود یا شب ها راحت تر بتوانند در مسیر گروه خود را ر دنبال کنند.

ثبت نام