انتخاب برگه

کارساز

نام طرح :  کارساز

نام طراح : مصطفی توحیدی فر

کد : ۹۰۸۵

آموزش طراحی (علی الخصوص طراحی صنعتی) در ایران به دوره های دانشگاهی محدود می شود و متاسفانه ابزاری برای آموزش طراحی در دوره های پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه تعریف نشده است. از دیگر سو، خودرو به عنوان یک محصول کامل که تمامی شاخصهای حل مسئله، خلاقیت و کار گروهی را در خود جای داده است می تواند برای یادگیری عملی طراحی در گروه سنی کودکان و نوجوانان مصداق مناسبی باشد. به گفتۀ استوارت میسی طراحی بستۀ خودرو بنیادین ترین بخش فرایند طراحی خودرو محسوب می شود و طراحی خودرو بدون درک بستۀ خودرو بی نتیجه خواهد بود. اسباب بازی پیمونی (ماژولار) کارساز این امکان را فراهم می نماید که کودکان و نوجوانان گروه سنی 3-16 سال بطور عملی و واقعی با مفهوم بستۀ خودرو (Automotive Package) آشنا شوند و طرح انواع خودرو را در کودکی بیاموزند.

ثبت نام