انتخاب برگه

چراغ اضطراری هَندی سان

نام طرح:

چراغ اضطراری هَندی سان

نام طراح : سید بابک روزبه

کد: 2887

چراغ اضـطراری “هَندی سان” دارای طراحـی ای ویژه است از این جـــهت که با توجه به میـــزان تابـــش نوری آن و مدت زمان کارکرد آن با هرشارژ کامل، این چـراغ کمتریــن حجم ممکن را داراست و در فضای داخلی آن فقط چند سانتیمترمکعب فضای خالی موجود است. با وجود ابعاد کوچـک چراغ تمام امـــکانات لازم برای کاربرد راحت تر یک چراغ اضطراری پرتابل در نظر گرفته شده است. این چراغ 750 لومن نور تولیـد میکند که معادل نور یک لامـپ رشــته ای 50 وات اســت و با هرشارژ کامل به مدت 6 سـاعت کار می کند.شــارژ دوباره این چراغ 2 ساعت طول می کشد. دسته این چراغ به صورت کشــویی طراحی شده برای اینکه چراغ فضــای کمتری را اشغال کند ودر قسمت زیرین یک قلاب کشویی تعبیه شده تا بتوان چراغ را در صورت لزوم آویزان کرد.

 

ثبت نام