انتخاب برگه

چراغ استارلایت

one star x5

نام محصول: چراغ استارلایت

نام طراحان : تدبیر پیدایش پولادور

کد : 12369

کپسول به گونه ای طراحی شده که جهت ایجاد نور ، نیازی به پایه دیواری ندارد، در واقع درایور و بورد درون کپسول می باشد در نتیجه می توان برای کاربری های مختلف از پایه های متفاوت استفاده کرد. بسته بندی محصول استار لایت به گونه ای طراحی شده است که کاملا قابل بازیافت باشد. عدم استفاده از مواد پلاستیکی و همچنین بکارگیری رنگهایی بر پایه آب، باعث محقق شدن این امر گردیده است .

ثبت نام