انتخاب برگه

ویلچر هماورد

نام طرح : ویلچر هماورد

نام طراح : محمدغریب بابایی ، فاطمه حسینی

کد : ۹۰۴۹

این ویلچر الکتریکی که همانند سایر ویلچرهای الکتریک موجود در بازار است با کمک نیروی هیدرولیک امکان تغییر ارتفاع و جابه جایی نشیمنگاه خود را دارا می باشد تا فرد بتواند به آسانی از روی ویلچر بر روی وسیله مورد نظر قرار بگیرد و پس از آن دوباره به روی ویلچر برگردد. همچنین نشیمنگاه این ویلچر قابلیت چرخش 90درجه به طرفین را دارا می باشد، دسته ها نیز به صورت تلسکوپی امکان افزایش طول را دارا می باشند و به صورت 90درجه به طرفین نیز می چرخند تا فرد در صورت نیاز به این دسته ها تکیه دهد. در جستجو های انجام شده محصولی با چنین کاربری موجود نبود، در میان مشابه های خارجی هم محصولات پیشرفته ای وجود دارند که توجه اصلی آنها به موارد دیگر بوده است. از نظر ارگونومی نیز به دلیل قابل تنظیم بودن تمام قسمت ها مشکلی را برای استفاده کاربران مختلف در بر ندارد. لازم به ذکر است که این ویلچر همانند ویلچر های موجود دارای تمامی قابلیت های آنها بوده و تنها با اضافه شدن یک سیستم هیدرولیک و مجموعه ای از تغییرات برای این کاربری بهینه شده است.

 

ثبت نام