شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

واکسن کریر

نام محصول : واکسن کریر

نام تولید کننده : تجهیز تب فن آوران

نام طراح : شرکت طراحی محصول فرمی نیک

محمدرضاعمادیان مهر – نوشین فروتن

سال عرضه به بازار : ۱۳۹۳

آدرس سایت تولید کننده  : http://ttf-vet.ir

کد : ۶۴۸۲