انتخاب برگه

هورتاب

نام طرح: لامپ دو منظوره، نوری – الکتریکی ،هورتاب

نام طراح : بابک بنائی

نام دانشگاه : دانشگاه تهران

کد: 5622

در این طراحی سعی گردیده تا با ترکیب  روش ها نورپردازی ارایه شده در طرح نسبت به ارایه یک سیستم جامع و پاک جهت انتقال روشنایی طبیعی به محیط های بسته و استفاده از آن بخصوص در نور های پس زمینه داخلی نماید. در این طراحی امکان استفاده همزمان از نور طبیعی و الکتریکی در نظر گرفته شده است.

ثبت نام