شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

همراه هوشمند

نام طرح:

همراه هوشمند

نام طراح : راهیل زمانی

استاد ناظر : امرایی

کد: ۲۹۹۰

“همراه هوشمند” از جمله محصولاتی است که در وهله اول عملکرد آن در نظر کاربر می آید چرا که مدام با کاربر و محیط اطراف آن با توجه به عملکردش در ارتباط است. در طراحی فرمی محصول ایجاد ارتباط فرمی میان “همراه هوشمند” و تجربیات کاربر در استفاده از محصولات مورد استفاده، باعث درک بهترمحصول گردیده و همچنین در ارتباط قوی بین محصول و کاربر از عوامل استیتیکی و سمبولیکی ساده و آشنا استفاده شده است. در”همراه هوشمند” با استفاده از پراکندگی و تراکم نقاط و خطوط در جهت هدایت کاربر به دکمه مورد نظر استفاده شده است و کاربر با توجه به اندازه و فرم هندسی و غیر هندسی دکمه در سیستم هدایتی، تفاوت آن را در عملکرد و گویاتر کردن آن متوجه می شود. تعداد دکمه ها و اجزا زیاد نبوده و کاملا عملکرد مورد نیاز را انجام می دهد و با توجه به کاربران نابینا دارای ریتم  منظم می باشد و عناصر فرمی مورد استفاده به راحتی برای نابینا قابل شناخت است. استفاده از سه شکل اصلی مربع، دایره و مثلث و ترکیب آن ها در نوع ثانویه حس های مخصوص به خود را دارد که در طراحی فرم کلی محصول و اجزای آن تاثیر مورد نظر را بر نابینا می گذارد.