انتخاب برگه

نیمکت وی می

نام طرح :  نیمکت وی می

نام طراح : فرشاد بخشائی

کد : ۱۱۵۲۹

هدف این پروژه، توسعه نوعی از مبلمان شهری بوده که بتواند پاسخی انعطاف پذیر به نیازهای متنوع کاربران اعم از جمع گرایی و یا انزوا طلبی بدهد. شکل دوار این محصول موجب پدید آمدن عملکردی نوین برای آن شده است. این نیمکت با الهام از تسبیح دارای یک محور اصلی و ثابت (قطعات فلزی) و قطعات متحرک (از جنس چوب) می باشد. کاربر بر روی قطعات چوبی می نشیند و می تواند با حرکتی آسان، بازی گونه و لذت بخش قطعات چوبی را در راستای ریل فلزی حرکت داده و به افراد مجاور خود نزدیک و یا از آنان دور گردد. این مشخصه به کاربران اجازه می دهد بین حضور در جمع و معاشرت با دیگران یا تنهایی و داشتن فضایی شخصی دارای حق انتخاب باشند. همچنین وی می به کاربرانش اجازه انتخاب بین انواع استقرار روی آن (شامل نشستن و دراز کشیدن) را می دهد

ثبت نام