انتخاب برگه

نیمکت ریلی

نام طرح: نیمکت ریلی

نام طراح :

محمد مصطفی لاله چینی

الناز بارانی جوانقلعه

کد: 6725

این طرح ترکیبی‌ از نیمکت پارک و میز شطرنج می‌باشد.عملی که باعث خاص شدن این طرح میگردد سادگی‌ درعین کاربردی بودن این محصول است
نیمکت ریلی یک نیمکت چهار نفره می‌باشد که دو صندلی‌ از این مجموعه چهار نفره در مسیر ریلی خود قابل جا به جائی‌ بوده و با حرکت به سمت یکدیگر قابلیت تبدیل شدن به یک میز برای دو صندلی‌ دیگر می‌باشد. با این جا به جائی‌ می‌توان از این طرح به عنوان یک طرح چند منظوره یاد کرد که برای خوردن غذا و حتی مطالعه کردن مورد استفاده قرار گیرد

 

ثبت نام