انتخاب برگه

نیلوفر ایرانی

نام طرح :  نیلوفر ایرانی

نام طراح : مجید ملک زاده

کد : ۱۲۱۹۳

حضور مرواريد در آغوش لوتوس که خود نيز نماد پاکي ، تقدس و جاودانگي است يادآور ارزشمندي زمين، مانند يک گوهر و مرواريد با ارزش و ماندگار است و بر اهميت حفاظت و نگهداري از پاکي آن تاکيد دارد. این فقط یک انگشتر جواهرات نیست بلکه نماد وحدت بین انسانهایی است که نسبت به پاکی زمین احساس مسئولیت دارند.

الهام از لحظه ي آغازين پيدايش زمين که در افسانه‌ها و باورهاي مردمان کهن چنين آمده‌است: در ابتداي خلقت، زماني که خالق تنها در ميان آبهاي نخستين قرار داشت، همانطوري که متعجب بود که خلقت را از کجا شروع کند، برگ لوتوسي را مشاهده نمود که تنها موجود بود، مقداري از گلي که لوتوس در آن رشد مي‌کرد در دست گرفت و بر روي برگ لوتوس قرارداد و سطح زمين بوجود آمد.

ثبت نام