انتخاب برگه

نقش جهان

نام طرح:

نقش جهان

نام طراح : نینا طهماسبی

استاد ناظر : اصل فلاح ، رزاقی

دانشگاه : دانشگاه هنر تهران

کد: 2986

این طرح برگرفته از نقوش یکی از زیباترین آثار تاریخی اصفهان واقع در ضلع شرقی میدان نقش جهان؛ یعنی مسجد شیخ لطف الله می باشد. این مسجد شاهکاری از معماری و کاشی‏کاری قرن یازدهم هجری است. ویژگیهای خاص این بناست که مورد توجه طراح بوده و در طراحی اثر مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی هم تناسبات و ویژگیهای فنی برای طراحی موضوع الهام بوده است و هم ویژگیهای هنری اثر. همانطور که گنبد این مسجد نسبت به بدنه ارتفاع کمتری دارد، همان تناسبات در طراحی این اثر رعایت شده است، در قسمت پایین این انگشتر به فواصل منظم طرحهای کاربندی ترسیم شده که فضاهای خالی میان آنها باعث سبکی کار می شود؛ در اینجا طرح بدیع داخل گنبد است که موضوع اصلی الهام در طرح می باشد و این باور در مورد آن وجود دارد که این نقش “دم طاووس” است، و با رعایت تناسبات هندسی خاصی طراحی شده است. در کناره انگشتر نیز برای استحکام بیشتر از طرح طره الهام گرفته شده است.

ثبت نام