انتخاب برگه

میز گیوه بافی

نام طرح :  میز گیوه بافی

نام طراح : حمیدرضا امیدی، تارا ابراهیمی

کد : ۱۱۵۰۷

  • بهبود بخشیدن پوسچر کاری و ارگونومیک کردن پست کاری گیوه باف
  • جلو گیری از بوجود آمدن اختلالات اسکلتی عظلانی
  • سرعت بخشدن به روند تولید
  • تسهیل در فرایند تولید
  • پایین آوردن هزینه با آسان کردن تولید
  • افزایش تولید
  • کاهش اشتباهات در هنگام ساخت

ثبت نام