شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

میز کار طلا و جواهر سازی

نام طرح: میز کار طلا و جواهر سازی

نام طراح : گلسا امیدوار

استاد: بابک امرایی

کد: ۵۷۵۴

هر تولید مستلزم داشتن یک سازمان کاری فکر شده است که این قاعده به هیچ وجه تنها برای تولیدات انبوه صادق نیست بلکه برای صنایع دستی همچون ساخت طلا و جواهر معتبر می باشد. در حال حاضر اکثر روشهای کاری، ابزار آلات و وسایل به کار رفته در کارگاه های طلا و جواهر سازی به استثنا چند مورد کم، مخصوصا در کشور ما به همان صورت قدیمی باقی مانده است، انتقال بی چون و چرای عادات کاری غیر استاندارد، وجود نواقص ارگونومیکی وسایل مورد استفاده، نیاز به بررسی محل کار و طراحی میز کار جهت بهینه سازی این کار را آشکار می سازد.

از جمله وسایلی که مرکز هر کارگاه طلا و جواهر سازی را تشکیل می دهد، تخته کار است. تخته کار عموما به صورت میز چوبی، از چهار پایه جهت نشستن و لوازم جانبی آن مثل خرک و غیره تشکیل می شود. تحول در تخت کار سنتی و تبدیل آن به صورت یک مجموعه کار عمومی مزایای زیادی در بر خواهد داشت. چرا نباید زرگران محل کار خود را به صورت بهینه همان طور که مثلا دندانپزشکان از مدتها پیش انجام داده اند، متحول نمایند؟ با طراحی و تلفیق وسایل برای محل کار، از تخت کار ساده یک مجموعه کار عمومی به دست می آید که در آن جواهر ساز همه چیز را که برای کار ضروری است در اطراف خود به صورت قابل دسترسی خواهد یافت.