انتخاب برگه

بسته بندی نان برنجی

نام طرح :  مولیان

نام طراح : حمید پاک سرشت ، ایمان مقصودی ، محمد لیموچی ، رضا سالیانه ، علی دهقانی

کد : ۸۹۲۱

طرح ‌ها و فرم‌های بسیار جذّابی در طول روزمرّه ما انسان ‌ها با توجه به موقعیت جغرافیاییمان از جلوی چشمان ما عبور می‌کند، اما در دید یک طراح صنعتی‌، هر کدام از این‌ ها یک منبع غنی‌ الهام است. ما با توجه به اقلیم و تاریخ پر شکوه ایرانیان، در این منابع بسیار غنی‌ هستیم، که یکی‌ از این‌ها، سازهای اصیل ایرانی‌ است، مانند عود(بربط)، قیچک، تار، تنبور، تنبک‌ و … با تحقیق بر حدود 90 درصد از ساز‌های ایرانی‌، و تحلیل فرمهایشان، به نتایج جالبی‌ در طراحی مبلمان رسیدیم و پلی‌ ایجاد کردیم بین این فرمهای جذاب و چشم نواز و نوستالژیک، با رویکرد مدرن و پست مدرن در طراحی مبلمان. در ابتدا ما برای اینکه بدعتی ایجاد کنیم در نحوه استفاده خط خوشنویسی نستعلیق، در نظر گرفتیم که خط نستعلیق را به صورت یک پترن گرافیکی ببینیم، فارغ از معانی کلمات و وحدت موضوع….به طور واضح منظور این است که خط نستعلیق را یک طرح گرافیکی ببینیم و بتوانیم این طرح ها را باهم تلفیق کنیم….به نتایج بسیار جالبی‌ دست پیدا کردیم….اما ایده ی بهتری به ذهنمان رسید، که به ناچار ایده قبل را کنار گذاشتیم…چون این مبلمان از ذوق و هنر طراحان صنعتی‌ ایرانی‌ آمده است، باید مفهوم روان‌تر و ساده تری برای ارائه به مردم کل جهان پیدا می کرد… پس از تحقیقات فراوان اشعار پارسی‌، به بیت شعری رسیدیم، که کنه مطلب را ادا می کرد، و برگرفته از موسیقی اصیل ایرانی‌ بود…که داستان از این قرار است… موليان نام رودخانه ايي در بخارا ….

 

ثبت نام