انتخاب برگه

مودم وای فای گلوری

 

نام محصول: مودم وای فای گلوری

نام طراحان : آکسون اینویشن Axon Innovation، ناصر امامی رضوی

شرکت تولیدکننده:  آفتاب عصر جدید ارتباط

کد : 12385

گلوری مجموعه ای از دستگاه های خانواده گلوری است که که یک محدوده مشخص از دستگاه های خانواده را تحت پوشش وای فای قرار میدهد.این مجموعه متشکل از یک دستگاه مرکزی (دستگاه مستر) و حداقل یک دستگاه جانبی (دستگاه مینی) است که با افزایش تعداد دستگاه های جانبی محدوده‌ی بیشتری پوشش داده خواهد شد.تمامی اجزا این سیستم با دستگاه مرکزی خود در ارتباط بوده و یک شبکه یکپارچه (مش) تشکیل خواهد داد.استفاده از یک دستگاه مرکزی به همراه دستگاه های جانبی موجب دسترسی راحت به شبکه اینترنت در تمامی نقاط تحت پوشش با استفاده از فرکانس کمتر می شود.

ثبت نام