انتخاب برگه

موتورسیکلت کانگرو

نام طرح :  موتورسیکلت کانگرو

نام طراح : احسان سیداحمد ، علیرضا محمدزاده

کد : ۹۱۶۴

این پروژه بر اساس تعریف طراحی یک موتورسیکلت مناسب برای حمل بار‌، با توجه ‌به سلایق و نیازهای قشر استفاده گر از این محصول انجام‌شده است. بهمین منظور موتورسیکلت‌ مبنا یا پایه ای انتخاب شد و تغییرات در دو بخش طراحی صنعتی و مکانیک بر روی آن انجام گرفت. در بخش طراحی و استایل چهره و کاراکتر موتورسیکلت، اسکوتر‌فوق بر اساس نظرسنجی های انجام شده از حدود ۲۴۷ مشتری و کاربر این کلاس،  خودرو بطور کامل تِغییر کرده و بازطراحی شده است. قطعاتی شامل کاور کامل جلو فرمان، سبد مخصوص حمل ابزار ، پیشانی موتورسیکلت، چراغ اصلی، چراغهای راهنما و کاور فرمان  بر اساس بازخوردهای بدست امده و سبک و ترند روز طراحی موتورسیکلت های این کلاس بطور کامل بازطراحی شد. در بخش جانبی نیز رکاب ها با هدف امکان استفاده سرنشین دوم در مواقع لازم نیز تغییر کرده ضمن اینکه زین و بربند ویژه این مدل نیز طراحی و مدلسازی شده است. با توجه به اینکه در تمامی مراحل انجام پروژه به مبحث مهم برنامه ریزی جهت تولید انبوه توجه خاصی شده است و به نوعی اصلی ترین هدف نیز بوده، لذا تمامی تغییرات بر اساس اصول مهندسی و نه صرفا زیبایی شناسی و استایل طراحی و مهندسی شده است. تغییرات صورت گرفته در بخشهای فنی و استایل با کمترین افزایش قیمت نهایی محصول به انجام ‌رسیده تا مشتریان بیشتری‌ را به‌خرید ترغیب نماید.

 

ثبت نام