انتخاب برگه

موتورسیکلت برقی Urban E-RUN

نام طرح :  موتورسیکلت برقی Urban E-RUN

نام طراح : سید احسان سیداحمد

کد : ۱۲۱۵۳

  • فضای حمل بار عقب مناسب در دوحالت تک سرنشین و دوسرنشین و قابلیت اتصال محل بار الحاقی در جلو و بر روی کاور باطری.
  • طراحی بدنه موتورسیکلت با استفاده از کمترین قطعات پلاستیکی به منظور کم کردن هزینه های تولید و تعویض قطعات.
  • حذف قطعات پلاستیکی آسیب پذیر بدنه برای کم کردم صدمات در تصادفات جزئی و کلی.
  • درسترسی ساده به قطعات داخلی بوسیله ساده سازی فریم موتورسیکلت برای سهولت در تعمیرات.
  • طراحی ارگونومیک قطعات جانبی و محل قرارگیری پای راننده بمنظور بالابردن ایمنی در تصادفات.

ثبت نام