انتخاب برگه

محفظه تجهیزات موتورسیکلت اورژانس

نام طرح :   محفظه تجهیزات موتورسیکلت اورژانس

نام طراح : مسعود مرادی

کد : ۸۲۶۳

طراحی محفظه ای برای محافظت و حمل تجهیزات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی توسط موتورسیکلت 250 سی سی جهت ارایه خدمات فوریتهای پزشکی و بکارگیری آن در مناطق پر ازدحام شهر تهران و همچنین در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه که مسیرهای عبوری به هر دلیل مسدود باشد. بنابراین طرح مذکور شامل چیدمان داخلی و طراحی فرم خارجی محفظه با در نظر گیری: تجهیزات (از لحاظ ابعاد، اندازه، فرم، میزان اهمیت و کاربرد)؛ الزامات طراحی محفظه تجهیزات؛ نوع ارتباط استفاده گر با محصول؛ تطبیق ارتباطات محصول با محیط، استفاده گر و سایر محصولات؛ درک و بررسی مسائل زیبایی شناسی مرتبط با پروژه و با توجه به فرهنگ و ارزشهای ویژه اجتماعی؛ الزامات مهم فاکتورهای انسانی با رعایت سهولت دسترسی به قسمتهای مختلف محفظه و حذف گوشه های تیز؛ هماهنگ با فرم و استایل موتورسیکلت مورد نظر؛ جلوگیری از اغتشاش بصری؛ دوری از پیچیدگی؛ توجه به قواعد ایمنی، امدادی و … می باشد. لازم به ذکر است نمونه گیری از 90 نفر تکنسین اورژانس پزشکی (استفاده کنندگان موتورسیکلت آمبولانس) انجام شده که در قالب پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده به بیان مشکلات حاضر پرداخته و نیازهای کارفرما و تکنسین بررسی گردیده و بر طبق موتورسیکلت 250 سی سی موجود طرح نهایی ارایه شده است.

 

ثبت نام