انتخاب برگه

مجموعه کارد قاشق چنگال

نام طرح:  مجموعه کارد قاشق چنگال

نام طراح : محمدرضا شاه محمدی

کد: 6390

طراحی مجموعه کارد، قاشق و چنگال با الهام و الگو گرفتن از طرح و نقش های مورد استفاده در  طراحی فرش و معماری ایرانی

در این مجموعه از نگاره های مثلثی و الماسی شکل همانند طرح های مورد استفاده در معماری دوره صفوی و نقش های ظریف گل های ختایی ترکیبی متقارن  و دلپذیر را برای پیکره مجموعه بازنمایی میکند

الگوهای غنی در طرح های فرش و معماری ایرانی-اسلامی فرصت های فرمی بسیاری برای محصولات بوجود می آورند که در عین بدیع بودن در استفاده حامل اصالت فرمی و شکوه هنر است و زبانی آشنا برای مخاطب ایرانی می باشد

در این مجموعه با ادغام طرح های شکستی رایج در معماری ایرانی-اسلامی و الگوهای اسلیمی موجود در قالی ایرانی برای پیکره ی کارد، قاشق و چنگال استفاده شده است

 

ثبت نام