شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

مجموعه لوازم حمام

نام طرح:

مجموعه لوازم حمام

نام طراح : امیرمحمد نوری دلوئی

استاد ناظر : مرتضایی

دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران

کد: ۲۹۵۱

در طرح ارایه شده سعی شده است تا یک بسته بندی شامپو به عنوان بسته بندی پایه با توجه به شرایط خاص استحمام در مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد مورد بازبینی قرار بگیرد ویکسری ویژگی هایی بعنوان ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. با توجه به ضرورت شخصی سازی وسایل بهداشتی و بخصوص استحمام گاهی شرایطی وجود دارد که کاربر برای استحمام نیاز دارد به این که کلیه وسایل مورد نیاز برای شستشو را با خود به داخل حمام ببرد و سپس آنها را هنگام اتمام استحمام از محل بردارد . بعنوان مثال اماکنی مانند حمام های خوابگاهی دانشجویان ، حمام های عمومی ، هنگام مسافرت و مواردی از این دست