انتخاب برگه

مجموعه ظروف سرو عرقیجات

نام طرح: مجموعه ظروف سرو عرقیجات

نام طراح : شیما جهانی – سینا حسنلو – ضحی خانیکی – زهرا شهامت نیا

کد: 6694

ایده نهایی بر اساس سلایق و خواست‌های جدید، نخست فرمی نو و مدرن را از صنایع‌دستی معرفی می‌کند و سپس در کنار این شیوه جدید تزیین، کارکرد را قرار می‌دهد.

این ایده مجموعه‌ای از ظروف را در برمی‌گیرد که برای نوشیدن عرقیجات به‌عنوان یکی از خوراکی‌های منحصر ایرانی طراحی‌شده‌اند تا در کنار ترویج صنایع‌دستی، آداب‌ورسوم ایرانی را نیز به‌عنوان یک مؤلفه قابل تبلیغ فرهنگی اشاعه دهند.

مطابق با آداب ایرانی، نوشیدن عرقیجات در لیوان‌‌های شیشه‌ای مرسوم است و عموماً برای سرو آن، شربت متشکل از عرق گیاه و آب در یک پارچ تهیه می‌شود و سپس در لیوان‌هایی نوشیده می‌شود. بر این اساس مجموعه ظروف متناسب با نوشیدن عرقیجات ایرانی، شامل پارچ، لیوان و سینی است.در کنار این ظروف، می‌توان برای شیرین کردن شربت، ظرف و هم‌زننده را نیز موردنظر طراحی قرارداد.

بنابراین طرح نهایی این مجموعه را شامل می‌شود که عمدتاً با شیشه طراحی‌شده است. نکته موردتوجه در سرو عرقیجات، نوشیدن آن به‌صورت خنک است که در طراحی دوجداره پارچ مدنظر قرارگرفته است.

 

ثبت نام