انتخاب برگه

مبل شهری

نام طرح:

مبل شهری

نام طراح : سمیه عباسی

کد: 2810

این ایده با الهام از مبل راحتی خانگی طراحی شده است. این طرح سعی دارد تجربه آشنای آرامش جسم و ذهن در خانه را برای مخاطب بازآفرینی کند.

ثبت نام