شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

مبل شهری

نام طرح:

مبل شهری

نام طراح : سمیه عباسی

کد: ۲۸۱۰

این ایده با الهام از مبل راحتی خانگی طراحی شده است. این طرح سعی دارد تجربه آشنای آرامش جسم و ذهن در خانه را برای مخاطب بازآفرینی کند.